News:

หากเติมเงินไปแล้วรอนานเกิน 30 นาที PM มาแจ้งได้เลย ผมจะเข้าไปแก้ไขกับ True ให้

หากไม่เห็นห้องให้กด CybergamesDownloader.exe ในโฟร์เดอร์ Cybergames แล้วเปิดแฮค...ตัวล่าสุด
(มักเกิดกับคนที่ลง Cybergames และ Warcraft อยู่โฟร์เดอร์เดียวกัน)

(VIP เท่านั้นที่เห็น Link Download)

Author Topic: รวบรวม ข้อมูล เทคนิค สำหรับเกม Kung Fu House  (Read 2160 times)

March 17, 2014, 09:41:22 pm
Read 2160 times

Fire Frog

 • *****
 • Information
 • Full Member
 • Administrator
 • Posts: 201
  • View Profile
วิทยายุทธ์

ขั้นที่1 :  สองขั้ว สามลักษณ์ สี่ระดับ

                ยอดวรยุทธใน Kung fu houseแบ่งออกเป็น 2 แบใหญ่คือวรยุทธโจมตีและวรยุทธเพิ่มคุณสมบัติหรือเคล็ดจิต ในส่วนวรยุทธโจมตีก็แบ่งออกเป็น 3สายด้วยกันได้แก่ สายวรยุทธ สายกำลังภายในและสายวิชาตัวเบา แต่ละสายแบ่งขั้นออกเป็น4 ขั้นคือ เต็ง-ขาว  เปี้ย-เขียว  อิก-ฟ้า กะ-ม่วง โดยที่ขั้นเต็งหรือสีขาวจะมีค่าเริ่มต้นและค่าเติบโตน้อยที่สุดไล่ไปตามระดับซึ่งวรยุทธ์ขั้นกะหรือสีม่วงจะมีค่าเริ่มต้นและเติบโตสูงสายวิชา

วรยุทธ:ความเสียหายที่เกิดจากวรยุทธประเภทนี้ทั้งหมดจะใช้คุณสมบัติกำลังมากขึ้น

กำลังภายใน:ความเสียหายที่เกิดจากวรยุทธประเภทนี้ทั้งหมดจะใช้คุณสมบัติกำลังภายในมากขึ้น
วิชาตัวเบา:ความเสียหายที่เกิดจากวรยุทธประเภทนี้ทั้งหมดจะใช้คุณสมบัติท่าร่างมากขึ้น


วิชาเสริมคุณสมบัติผลเพิ่มเติมของฝึกจิตประเภทรับหรือประเภทเพิ่มคุณสมบัติหรือเคล็ดจิตแบ่งเป็น2ชนิด:คุณสมบัติเติบโตเพิ่มเติม,ไม่ใช่ คุณสมบัติเติบโตเพิ่มเติมคุณสมบัติเติบโตเพิ่มเติม:HP,กำลัง,กำลังภายใน,ท่าร่าง,ป้องกัน

คุณสมบัติที่ไม่ใช่เติบโตเพิ่มเติม:แม่นยำ,หลบหลีก,โจมตีคริติคอล,ต้านคริติคอล,สมาธิ

1.คริติคอล: คริติคอลยิ่งสูง อัตราการปรากฎคริติคอลยิ่งสูง  แต่ไม่เกิดความเสียหายคริติคอล

2.สมาธิ:สมาธิยิ่งสูงการสร้างความเสียหายแก่คริติคอลก็ยิ่งสูง
3.การเพิ่มคริติคอลและสมาธิของศิษย์ สามารถเพิ่มการโจมตีได้และสามารถปรับปรุงความเสียหายของศิษย์ได้

4. กำลังภายใน :กำลังภายในยิ่งสูงอัตราการสลายพลังก็ยิ่งสูง ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อสกิลการทำลายล้างของกำลังภายในของศิษย์เช่นกัน

5. แม่น:ความแม่นยิ่งสูงก็ยิ่งทำให้อัตราการหลบยิ่งต่ำลง

6. หลบ:การหลบยิ่งสูง เมื่อหลบคู่ต่อสู้ในอัตราการโจมตีธรรมดาได้สูงขึ้นแต่ไม่สามารถหลบสกิลทำลายล้างได้

7. ต้านคริติคอล: ต้านคริติคอลยิ่งสูงเมื่อถูกอัตราคริติคอลของคู่ต่อสู้ก็จะยิ่งต่ำลง

8. เพิ่มต้านคริติคอลหัวหน้าศิษย์ค่ายกลสามารถปรับปรุงลดค่าความเสียหายของคริติคอลได้

9. ท่าร่าง:ศิษย์ที่มีท่าร่างสูงทำการโจมตีเป็นอันดับแรกศิษย์ที่มีท่าร่างต่ำเข้าโจมตีทีหลังในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อสกิลการทำลายล้างของท่าร่างของศิษย์เช่นกัน


ขั้นที่ 2 : ยิ่งสูงยิ่งหนาว


                วรยุทธต่างๆสามารถเลื่อนขั้นได้โดยการกดไปที่สกิลจะมีตัวเลือกขึ้นมาเราก็เลือกเลื่อนขั้น  เราสามารถการเลื่อนขั้นวรยุทธได้โดยการใช้วรยุทธขั้นต่างๆอัพเกรดได้ซึ่งโอกาศสำเร็จก็จะขึ้นอยู่กับระดับของวรยุทธที่เราอัพเกรดและวรยุทธที่เราใช้อัพเกรด  ยิ่งวรยุทธมีเลเวลสูงโอกาศอัพเกรดสำเร็จก็จะน้อยลงตามไปด้วย
หน้าจอการอัพเกรดวรยุทธขั้นที่ 3 :  อานุภาพสะท้านภพ

                ในขั้นนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะขอบเขตการโจมตีของสกิลแต่ละประเภทในโลกของ Kung Fu House มีรูปแบบการโจมตีทั้งหมด 5 ประเภท คือ บุกเดี่ยวกวาดล้าง ทะลวง กระเด็น และทั้งหมด
 • บุกเดี่ยว   เป็นสกิลโจมตี 1  เป้าหมาย โดนโจมตี 100 %


 • กวาดล้าง  เป็นสกิลโจมตี 3  เป้าหมายแนวนอน เป้าหมายแรกที่เป็นเป้าโจมตีโดน     100% ตัวอื่นในแนวโดน 50%

 • ทะลวง       เป็นสกิลโจมตี     3 เป้าหมายแนวดิ่ง  เป้าหมายแรกโดน     100 % เป้าหมายด้านหลังโดน 50 %


 • ทั้งหมด      เป็นสกิลโจมตีทุกเป้าหมาย     เป้าหมายแรกที่โดนโจมตีโดน 100 %     เป้าหมายอื่นๆโดน 32 %
 • ยิงกระเด็น      เป็นสกิลโจมตีเป้าหมายรวมบริเวณรอบเป้าหมายแรก     เป้าหมายแรกที่โดนโจมตีโดน 100 %     เป้าหมายอื่นๆโดน 50 %

ขั้นที่ 4 : คำนวณอานุภาพ

                ขั้นนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการคำนวณความแรงของสกิลแต่ละอันว่ามีสูตรการคำนวณความแรงอย่างไร การที่เราสามารถหาความแรงของสกิลได้เราก็จะสามารถเลือกสกิลที่เหมาะสมกับตัวละครได้สามารถบริหารค่าปราณให้สามารถติดสกิลได้เกิดประโยชน์สูงสุด

*การติดตั้งตั้งสกิลจะเสียค่าปราณในการติดตั้งตามขั้นของสกิล*

ก่อนที่จะคำนวณสกิลเรามาทำความเข้าใจส่วนต่างๆของสกิลกันก่อนซึ่งสิ่งที่จะใช้คำนวณมาอยู่สามจุดดังรูป
หมายเลข 1 คือพลังโจมตีของสกิล เวลาคำนวณให้แปลงเป็นเปอเซ็นก่อน ทะลวง 161 เท่ากับ 161%หรือเท่ากับ 1.61

หมายเลข 2 และ 3 คือสัดส่วนการใช้ค่าสเตตัสของตัวละคร ในรูป

6.0 เป็นกำลังภายใน หมายความว่าใช้สเตตัสกำลังภายในคูณ 60 % หรือเท่ากับคูณ 0.6

            4.0 เป็นกำลัง หมายความว่า ใช้สเตตัสค่ากำลัง  คูณ 40 % หรือเท่ากับคูณ 0.4 .


มู่หยงป้อ ฝึกดาวเคลื่อนดาราคล้อยเลียนแบบวิทยายุทธได้ทั่วหล้า

สูตรการคำนวณคือ [ (กำลังภายใน x 0.6) + ( กำลัง x 0.4) x พลังโจมตีสกิล] + กำลัง = พลังโจมตี

                         =  [ (3403 x 0.6) + (4954 x 0.4) x 1.61]+ 4954

                   =[ (2041.8+1981.6) x 1.61]+4954

                    = 11,431   *เวลาโจมตีค่าโจมตีจะถูกหักจากป้องกันเป้าหมาย*

                เหล่าจอมยุทธเมื่อกระจ่างการคำนวณพลังโจมตีไปแล้วก็จะสามรถเลือกเฟ้นยอดวิชาที่เหมาะกับตัวท่านได้  อนึ่งการเลือกสกิลต้องให้สอดคล้องกับสายการเติบโตของศิษย์ถ้าเป็นศิษย์สายกำลังภายในก็ควรเลือกใช้สกิลสายกำลังภายในเป็นหลักถ้าไปใช้สกิลสายตัวเบาก็จะทำให้ไม่สามารถแสดงศักยภาพของศิษย์ได้เต็มที่ขั้นที่  5 : วาสนาพานพบยอดวรยุทธ

                หลังจากผ่านมา 4 ขั้น เหล่าจอมยุทธ Kung fu House คงกระจ่างเรื่องการเลือกใช้วรยุทธกันแล้วในขั้นสุดท้ายนี้จะชี้แนะวิธีหายอดวิชามาใช้เพื่อจะได้ท่องยุทธภพสร้างชื่อเสียงให้เลื่องลือ  ในยุทธภพ kung fu House นั้นมีอยู่สองวิธีที่จะได้คัมภีร์วรยุทธ์ วิธีแรกคือการหาจากกล่องภายในเกมส์ซึ่งหาซื้อได้ในไอเทมมอลส์ความหายากก็จะแล้วแต่ระดับกล่องสีทองสุ่มได้สกิลขั้นอิกและกะ         


กล่องเงินสุ่มได้สกิลขั้นเปี้ยไปจนถึงขั้นกะ   


กล่องทองแดงสุ่มได้สกิลขั้นเต็งถึงขั้นอิก
                การใช้กล่องสุ่มในเกมส์ถือเป็นทางลัดที่สะดวกและง่ายดายในการได้ยอดวิชามาครอบครอง หากเหล่าจอมยุทธชอบการแย่งชิงเป็นชีวิตจิตใจยังมีอีกวิธีที่จะได้ยอดวิชามาครอบครองนั้นคือการหาจากดันเจี้ยน ซึ่งในด่าน Bossของแต่ละดันเจี้ยนมีรางวัลเป็นคัมภีร์ต่างและยังมีโอกาศได้เศษคัมภีร์ซึ่งเราสามารถปล้นผู้เล่นอื่นหรือปล้นnpc เพื่อรวบรวมยอดวิชาให้ครบเล่ม« Last Edit: March 17, 2014, 09:43:02 pm by FireFrog »

September 11, 2014, 05:26:27 pm
Reply #1

goodbyezzs

 • *
 • Information
 • Newbie
 • Posts: 2
  • View Profile
You are not allowed to view links. Register or Login